Schola Cantorum Cracoviensis

Chór Kolegiaty św. Anny w Krakowie

Koncert pieśni Maryjnych

Chwalcie łąki umajone - koncert pieśni Maryjnych / 04-06-2017

Róża Duchowna w Salezjańskim "Ogrodzie Boga" - koncert pieśni Maryjnych / 28-05-2017Chór Schola Cantorum Cracoviensis  działa przy Kolegiacie Akademickiej św. Anny w Krakowie. Swoje powstanie zawdzięcza inspiracji ks. Mieczysława Turka, który do dziś jest jego duchowym opiekunem. Za datę powstania zespołu przyjmuje się styczeń 1984 kiedy to odbył się pierwszy koncert chóru. Odtąd Schola Cantorum Cracoviensis oprócz zwykłej działalności, jaką stanowi oprawa muzyczna nabożeństw w kościele św. Anny, bierze udział w koncertach, przeglądach i festiwalach muzyki chóralnej w kraju i za granicą. Ma na swoim koncie liczne nagrody w konkursach chóralnych.

Istotną częścią działalności zespołu jest współpraca z chórami zagranicznymi i wyjazdy artystyczne. Chór koncertował m.in. w Holandii, Francji, na Litwie, w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Włoszech, Czechach, na Węgrzech i Słowacji oraz w Wielkiej Brytanii. Wymiana doświadczeń i przyjacielskie kontakty z zagranicznymi zespołami stanowią ważny element działalności chóru.

Zespół specjalizuje się w wykonywaniu sakralnej muzyki dawnej (renesans, barok); prócz dzieł uznanych stara się prezentować publiczności zapomniane, bądź rzadko wykonywane utwory polskie i obce tego okresu. Swego rodzaju kontrapunktem repertuarowym są pozycje z XX wieku (Ravel, Debussy, Kodály, Godard, Vaughan Williams, Świder, Pałłasz, Łuciuk), a także muzyka świecka, od madrygałów renesansowych po utwory S. Wiechowicza.

Barbara Karpała - dyrygentKontakt – bkarpala@interia.pl

www.chor-scc.kolegiata-anna.pl

www.facebook.com/ScholaCracoviensis