Alicja Zemanek

poetka

Muzyka i poezja Alicji Zemanek / 04-06-2017Poetka, biolog, historyk nauk przyrodniczych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ.

Członkini ZLP od 1992 r. i Klubu Artystyczno-Literackiego Teatru Stygmator.

Opublikowała artykuły i książki dotyczące historii nauki, zwłaszcza botaniki, a także relacji przyroda – nauka – kultura. Debiutowała w 1987 r. w „Poezji”, zamieszczała wiersze m. in. w „Dekadzie Literackiej”, „Echu Krakowa”, „Krakowie”, „Lekturze”, „Nieznanym Świecie”, „Ogrodzie”, „Poezji”, „Piśmie Literacko-Artystycznym”, „Studencie”, „Życiu Literackim”. Utwory Alicji Zemanek prezentowane były m.in. w czasie inscenizacji Teatru Stygmator w programach z cyklu „Poezja i muzyka w Ogrodzie”, „Czas w poezji”, podczas „Krakowskiej Nocy Poetów”, a także w TV Kraków i radiu Alfa.

Autorka książek poetyckich:

  • Dzień w którym zniknęłam (1990),
  • Wakacje w Krakowie (1991),
  • Podobni do zagajnika olch (1993),
  • Modlitwa do tęczy (1996),
  • Ścieżki Ogrodu Botanicznego (2000),
  • Medytacje o zmierzchu (2001)
  • Ogród szczęśliwy (wybór wierszy) (2009)
  • Krajobraz z myślącą trawą (wybór wierszy) (2009)
  • Nikt nie zbiera rajskich jabłuszek (2015)

Źródło: http://zlp-krakow.pl/?page_id=286