Alicja Wałecka i Katarzyna Grudniewska

instruktorki plastyczne

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana

Krzak dzikiej róży - plener malarsko-rysunkowy / 18-06-2017

awalecka@cmjordan.krakow.pl