Pracownicy i doktoranci Katedry Roślin Ozdobnych

Uniwersytet Rolniczy

oprowadzanie, prelekcje

Festiwal w otoczeniu ogrodowym / 05-06-2017

Kolekcja róż / 05-06-2017

Krótkie prelekcje na temat róży / 05-06-2017

Niecodzienne instalacje florystyczne / 05-06-2017

Krótkie prelekcje na temat róży / 05-06-2017

Kolekcja róż / 05-06-2017

Kolekcja róż / 05-06-2017

Kolekcja róż / 05-06-2017

Kolekcja róż / 05-06-2017http://www.zielen.ogr.ar.krakow.pl/Kro/katedra.php?id=pracownicykro@ogr.ur.krakow.pl