zobacz

Krótkie prelekcje na temat róży

Pracownicy i doktoranci Katedry Roślin OzdobnychUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków, Al. 29 Listopada 54

05-06-2017 | godz. 10:00Cykl czterech, krótkich prelekcji na temat róż:

sala wykładowa 130http://wo.ur.krakow.pl/ mapa