zobacz

Niedzielna przechadzka po "Ogrodzie Boga"

Bractwo Miłośników "Ogrodu Boga""Ogród Boga" przy parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, Kraków, ul. Tyniecka 39

28-05-2017 | godz. 13:30Ogród biblijny jest typem ogrodu prezentującym rośliny biblijne Ziemi Świętej (Palestyny) oraz budowle lub symbole związane z Pismem św. Nasz ogród składa się obecnie z trzech części: Ogród Paschalny, Ogród Kościoła oraz Ogród Wiary-Nadziei-Miłości.

Ogród powstał z końcem 2013 r. Inspiracją do jego powstania była przypowieść Pana Jezusa o morwie i gorczycy (Łk 17, 5-6) oraz drzewo morwy rosnące w naszym ogrodzie przy parkingu kościelnym. Przypowieść ta, wraz z drugą przypowieścią o gorczycy (Mt 13, 31-32) i opisem biologicznym obu roślin znalazła się na ustawionej w ogrodzie tablicy biblijno-przyrodniczej. Również ważną inspiracją powstania ogrodu biblijnego było spotkanie duszpasterza z twórczynią ogrodów biblijnych w Polsce i Europie Środkowej czyli dr hab. Zofią Włodarczyk. Ponieważ przypowieść o morwie i gorczycy mówi o wierze, dlatego dodano jeszcze cytaty biblijne o nadziei (a z nią powiązana jest rosnąca obok akacja) i miłości (posadzono w tym miejscu róże) i tak powstała pierwsza część ogrodu poświęcona tzw. cnotom boskim (teologalnym) - wierze, nadziei i miłości.

Kolejną częścią był ogród Kościoła dzięki inspiracji płynącej z dziesięciu bukszpanów ukształtowanych na kule (a może głowy?), które w nim od lat rosły. Dosadzono jeszcze dwa, dodano tabliczki z imionami w języku polskim i angielskim, i tak pojawiło się w ogrodzie dwunastu apostołów (Kościół jako Wspólnota wierzących zbudowana na dwunastu apostołach). Dodatkowo dosadzono małą choinkę podobnej wielkości obrazująca apostoła Narodów czyli św. Pawła. Następnie zasadzono winorośle (Kościół jako winnica), a pojawiły się owieczki, których liczba stopniowo rosła (Kościół jako owczarnia). Do wszystkiego dodano ogrodzenie i symboliczną bramę (Chrystus jako brama oraz winnica i owczarnia posiadająca swoje ogrodzenie). Na koniec pojawiła się jeszcze skała zbawienia wraz ze studnią patriarchy Jakuba (Kościół jako przestrzeń spotkania z Jezusem Chrystusem oraz źródło łaski Bożej).

Kontrapunktem do Wspólnoty Kościoła jest jej opuszczenie, które ilustruje zagubiona owieczka będąca na zewnątrz ogrodu Kościoła i zaplątana w ciernie. Ale nie jest stracona, bo szuka ją Dobry Pasterz (przypowieść o zagubionej owcy - Łk 15, 1-7).

Trzecią częścią jest Ogród Paschalny składający się obecnie z czterech stacji: Ostatnia wieczerza, Ogród Oliwny, Golgota, Otwarty Grób.https://losiowkasdb.pl/opis-ogrodu/ mapa