zobacz

Festiwal Różnorodności KwiatówDom Zasłużonego Kombatanta Kraków, ul. Seniorów Lotnictwa 10

31-05-2019 | godz. 10:00• Festiwal Różnorodności Kwiatów – wykłady pracowników naukowych

Instytutu Biologii UJ z udziałem młodzieży z SP 114. Prowadzenie prof.

Elżbieta Kuta i pracownicy naukowi UJmapa