zobacz

Ogrody ComposteliKościół pw. Najświętszego Salwatora Kraków, ul. Świętej Bronisławy 9

03-06-2018 | godz. 16:00• Ogrody Composteli - koncert pieśni związanych z Camino de Santiago w wykonaniu Chóru Kolegiaty św. Anny Schola Cantorum Cracoviensis przy współudziale Parafialnego Chóru Mieszanego Salwatormapa